Fotogalerija

Podpisniki pogodbe:
Podpisnik v imenu naročnika: dr. Matija TASIČ, župan Občine Prevalje
Podpisnik v imenu izvajalca izgradnje čistilne naprave Prevalje: mag. Barbara ŠUSTER, direktorica podjetja ESOT-INVEST