VAROVANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 I OBČINA PREVALJE

Izgradnja kanalizacijskega sistema

V aglomeraciji Prevalje je v izvajanju investicija v:
- sanacijo,
- dograditev in
- novo zgrajen kanalizacijski sistem.

Izgradnja čistilne naprave Prevalje

Predvidena je gradnja zaprte čistilne naprave z SBR tehnologijo s simultano aerobno stabilizacijo za 7.000 PE. Tehnologija SBR bo potekala v dveh pokritih bazenih, vsi postopki bodo avtomatizirani. Predvideno je pokritje vseh bazenov z AB ploščo (z revizijskimi odprtinami iz poliestrskih plošč) ...

O PROJEKTU

o-projektu

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
V POREČJU MEŽE: SKLOP 2
Občina Prevalje

Investicija v odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji ID 8316 Prevalje v občini Prevalje bo izvedena s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območju mesta Prevalje. Gre za aglomeracijo nad 2.000 PE, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, in sicer skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij.

Aktualno

Aktualne novice o izvajanju projekta

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.