Fotogalerija

Podpisniki pogodbe:
Podpisnik v imenu naročnika: dr. Matija TASIČ, župan Občine Prevalje
Podpisnik v imenu izvajalca storitev obveščanja javnosti: Marjetka Lašič, direktorica podjetja Altius d.o.o.