Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje čistilne naprave, avgust 2021

V sklopu projekta izgradnja čistilne naprave se je izvajalo naslednje:

 1. Objekt 1
 • Izvedba ravne ekstenzivno zelene strehe
 • Dobava in vgradnja robnikov
 • Izvedba toplotno izolativne fasade
 • Izvedba mavčno-kartonskih sten
 • Montaža strojne opreme
 • Dobava in montaža elektro omaric, kabelskih polic in vodnikov
 • Izvedba slikopleskarskih del
 • Dobava in vgradnja tlakovcev
 • Izvedba strojnih inštalacij
 • Izvedba elektro inštalacij
 • Izvedba vgradnje keramičnih ploščic okoli vgrajenih podbojev
 1. Objekt 2
 • Izvedba brežin okoli Objekta 2
 • Dokončanje strojnih inštalacij (ventili, lopute, črpalke)
 • Namestitev PK elektro polic in elektro razvodov na bazenih
 • Dobava in vgradnja robnikov
 • Izvedba premazov bazenov
 • Izvedba zagonov elektro inštalacij
 • Polnjenje bazenov za preizkuse
 • Izvedba preizkusov vodotesnosti bazenov
 1. Objekt 3
 • Izvedba naklonskega betona
 1. PLATO
 • Izvedba kanalizacije
 • Dobava in vgradnja pokrovov in rešetk na jaških
 • Dobava in vgradnja tlakovcev
 • Dobava in vgradnja tampona z meritvami
 • Dobava in vgradnja asfalta
 1. Zunanja ureditev
 • Izvedba robnikov na dovozni cesti