Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje čistilne naprave, julij 2021

ČISTILNA NAPRAVA

V sklopu projekta izgradnja čistilne naprave se je izvajalo naslednje:

Upravna stavba – Objekt 1 – V izvajanju so dela na toplotni izolaciji fasade ter na ravni ekstenzivno ozelenjeni strehi. V notranjosti objekta so v izvajanju inštalaterska, keramičarska ter slikopleskarska dela.  V izvajanju je tudi montaža hidromehanske opreme.

Bazenski del – Objekt 2 in 3 – Izvedle so se še zadnje montaže tehnološke oprema (črpalke za greznično goščo ter mešalo v zalogovniku blata).

Plato in dostopna cesta ČN – Pričelo se je z urejanjem dostopne ceste. Izvedla se je meteorna kanalizacija ter enostransko polaganje cestnih robnikov. Na platoju čistilne naprave je v izvedbi meteorna kanalizacija. Uredil se je iztok iz čistilne naprave v reko Mežo.