Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje čistilne naprave, september 2021

V sklopu projekta izgradnja čistilne naprave se je izvajalo naslednje:

 1. Objekt 1
 • Izvedba zunanje ureditve (brežin)
 • Fina montaža strojnih inštalacij, suhi zagoni in testiranja
 • Fina montaža elektro inštalacij, suhi zagoni in testiranja
 • Izvedba slikopleskarskih del
 • Vgradnja nadomestnih polnil na notranjih vratih
 1. Objekt 2
 • Izvedba brežin okoli Objekta 2
 • Suhi zagoni strojnih inštalacij in testiranja
 • Suhi zagoni elektro inštalacij
 1. Objekt 3
 • Izvedba naklonskega betona
 • Vgradnja »žabjega« pokrova
 1. Zunanja ureditev
 • Izvedba robnikov na dovozni cesti
 • Dobava in vgradnja tampona
 • Izvedba temeljev drsnih vrat zunanje ograje
 • Izvedba asfalta na dostopni cesti
 • Humuziranje brežin