Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, marec 2020

Kanal K3 – cesta Ob Meži

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala K3 (do marca 2020): izgradnja kanala v dolžini približno 177,96 m od skupne dolžine 973,10 m.

Kanal C – Pod gonjami mimo TC Eurospin in Kanal W – cesta do čistilne naprave

Na trasi kanalizacije CR in C je bilo v marcu vgrajenih 74,38 m AB cevi DN 1200 in dva jaška ter 30,77 m AB cevi DN 1400.  Zaradi gostote inštalacij je povečana količina ročnega izkopa. Kanal je bilo potrebno vgrajevati pod SN vodi, ob trasi je bilo potrebno delno porušiti meteorno kanalizacijo. Izkop in vgrajevanje z utrjevanjem se je varovalo z jeklenimi opaži. Deloma se je izkop izvajal v zemljini IV. ktg. Zaradi koronavirusa je bila motena dobava materiala.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do marca 2020): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 189,96 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 249,23 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m.

OBVOZ za Pod gonje, Stražišče, Brinjeva gora:

Kanal BA – Stražišče–Hvali

Kanalizacije BA je izvedena od jaška 4 do jaška 8. Izvedel se je podboj z uvlekom cevi pod železniško progo. Zaradi strmega terena je bil povečan ročni izkop, izvajalo se je sidranje cevi in jaškov. Po končanih delih so se fino splanirale tranvnate površine. Izvedena je kanalizacija v dožini 383,91 m’. Zaradi koronavirusa in posledično dobave materiala so se dela prekinila. Izvedlo se je 5 jaškov za hišne priključke.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala BA (do marca 2020): izgradnja kanala v dolžini 393,91 m od skupne dolžine 515,60 m.

Kanal D – Nicina pri Brančurniku–Trobas–vrtnarija Pori              

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala D (do marca 2020): izgradnja kanala v dolžini 337,28 m od skupne dolžine 559,20 m.

Kanal BB

Izvedel se je podboj z uvlekom cevi pod železniško progo ter urejanje prekopane brežine. Zaradi koronavirusa in posledično dobave materiala so se dela prekinila.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala BB (do marca 2020): izgradnja kanala v dolžini 121,83 m od skupne dolžine 205,14 m.