Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, oktober 2020

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A:

Kanal K1 – ni aktivnosti

Kanal KR – izvedeno čiščenje kanala in pregled s kamero

Kanal K3

Izvedeno čiščenje kanala in pregled s kamero od K20 do K16, Izvajal se je kanal DN 1000 od K20 do K23. Izvajalo se je rezanje asfalta, izkop, nasip posteljice, obsip, zasip. Izvedla so se križanja na trasi.

Kanal L0 – ni aktivnosti 

 

Kanal C in W

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do oktobra 2020): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 174,50 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 746,76 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m.

Izveden je 12 m GRP cevi in s kolenom začasno povezano v reko Mežo. Izvedlo se je čiščenje kanala in pregled s kamero od C19 do C16.

R-2 objekt – ni aktivnosti
Izveden je izkop za objekt in preusmeritev obstoječih fekalnih vod.

RUB bazen – ni aktivnosti

 

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B : 

Kanal BA: Izgradnja kanala v dolžnini 393,91 m’ od skupne dolžine 515,60 m’. Izvedeno fino planiranje in geodetski posnetek.

Kanal BB: Izgradnja kanala v dolžnini 146,51 m’ od skupne dolžine 205,14 m’. Izvedel se je grobi ter fini asfalt. Počistilo se je gradbišče. Izvedba grodetskega posnetka.

Kanal BP: ni aktivnosti

 

Kanal D: Izgradnja kanala v dolžini 529,31 m’ od skupne dolžine 559,20 m’. Počistilo se je gradbišče.

Kanal E– ni aktivnosti

Kanal N1– ni aktivnosti

Prevalje P-1–  dobavljen in vgrajen je armirano betonski črpalni jašek, izveden je tlačni vod.
dobavljeni črpalki za črpališče P-1

 

Prevalje P-2– Izvedeno je HDD podvtravanje pod Mežo

Prevalje P-3– Izvedeno je HDD podvrtavanje pod Mežo

Prevalje P-4– ni aktivnosti

Podvrtavanje–  izvedeno v sklopu trase BA in BB, na trasi D se podboj ne izvaja, izvaja se podboj na kanalu K3.

Odcepi za hišne priključke–  se izvajajo v sklopu posameznih tras