Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje čistilne naprave, december 2020

Upravna stavba – Objekt 1

Zabetonirala se je temeljna plošča, stene vhodega črpališča in temeljna plošča bazena greznic. Zabetonirale so se stene do kote -0,25.

Bazenski del – Objekt 2 in 3 – Izvajalo se je opaženje krovne plošče, polaganje armature za ploščo in betoniranje krovne plošče