Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, december 2020

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A:

Kanal K1 – Ni aktivnosti.

Kanal KR – Ni aktivnosti; izvedena je kanalizacija in grobi asfalt od jaška K35 do KR-6 + 12 m.

Kanal K3 Izvajal se je kanal DN 1000 od K26 do K28. Izvajalo se je rezanje asfalta, izkop, nasip posteljice, obsip, zasip.
Izvedla so se križanja na trasi ter priklopi obstoječe kanalizacije na nov kanal.

Kanal L0 – Ni aktivnosti.

Kanal C in W – Asfaltiral se je del med jaškoma 16 in 17. Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do decembra 2020): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 174,50 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 746,76 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m. Izveden je 12 m GRP cevi in s kolenom začasno povezano v reko Mežo.

R-2 objekt – Ni aktivnosti. Izveden je izkop za objekt in preusmeritev obstoječih fekalnih vod.

RUB bazen – Ni aktivnosti.

 

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B: 

Kanal BA – Izgradnja kanala v dolžini 393,91 m’ od skupne dolžine 515,60.
Kanal BB –
Izgradnja kanala v dolžini 146,51 m’ od skupne dolžine 205,14.
Kanal BP – Ni aktivnosti.
Kanal D – Izgradnja kanala v dolžini 529,31 m’ od skupne dolžine 559,20 m’.
Kanal E – Ni aktivnosti.
Kanal N1 – Ni aktivnosti.
Prevalje P-1 – Vgrajen je napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec in postavljena je elektro omarica.
dobavljeni in vgrajeni črpalki za črpališče P-1

Prevalje P-2– Vgrajen je napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec in postavljena je elektro omarica.
Dobavljeni in vgrajeni sta črpalki za črpališče P-2, črpališče je v funkciji.

Prevalje P-3– Izvedeno je HDD podvtravanje pod Mežo in uvlečena PE cev za tlačni vod.

Prevalje P-4– Ni aktivnosti.

Podvrtavanje–  Izvedeno v sklopu trase BA in BB, K3 v območju rondoja, podvrtavanje na kanalu D odpade. Izvedeno HDD vrtanje za P-2 in P-3. Obračunano v sklopih posameznih tras.

Odcepi za hišne priključke–  Se izvajajo v sklopu posameznih tras.