Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje čistilne naprave, november 2020

Upravna stavba – Objekt 1

Zabetonirala se je temeljna plošča, stene vhodega črpališča in temeljna plošča bazena greznic.
Zabetonirale so se stene do kote -0,25.

Bazenski del – Objekt 2 in 3 – Izvajalo se je opaženje, polaganje armature za stene in betoniranje sten bazenov