Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, november 2020

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A:

Kanal K1 – Ni aktivnosti.

Kanal KR – Izvedel se je grobi asfalt od jaška K35 do KR-6 + 12 m.

Kanal K3 – Izvajal se je kanal DN 1000 od K23 do K26. Izvajalo se je rezanje asfalta, izkop, nasip posteljice, obsip, zasip. Izvedla so se križanja na trasi ter priklopi obstoječe kanalizacije na nov kanal.

Kanal L0 – Ni aktivnosti.

 

Kanal C in W

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do novembra 2020): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 174,50 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 746,76 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m. Izveden je 12 m GRP cevi in s kolenom začasno povezano v reko Mežo. Izvedlo se je čiščenje kanala in pregled s kamero od C19 do C16.

 

R-2 objekt – Ni aktivnosti.
Izveden je izkop za objekt in preusmeritev obstoječih fekalnih vod.

RUB bazen – Ni aktivnosti.

 

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B: 

Kanal BA – Izgradnja kanala v dolžini 393,91 m’ od skupne dolžine 515,60.
Kanal BB –
Izgradnja kanala v dolžini 146,51 m’ od skupne dolžine 205,14.
Kanal BP – Ni aktivnosti.
Kanal D – Izgradnja kanala v dolžini 529,31 m’ od skupne dolžine 559,20 m’.
Kanal E – Ni aktivnosti.
Kanal N1 – Ni aktivnosti
Prevalje P-1 – Vgrajen napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec, postavljena je elektro omarica.
dobavljeni in vgrajeni črpalki za črpališče P-1
Prevalje P-2 – Vgrajen napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec, postavljena je elektro omarica.

Prevalje P-3 – Izvedeno je HDD podvtravanje pod Mežo.
Prevalje P-4 – Ni aktivnosti.
Podvrtavanje – Izvedeno v sklopu trase BA in BB, na trasi D se podboj ne izvaja, izvaja se podboj na kanalu K3.
Odcepi za hišne priključke – Se izvajajo v sklopu posameznih tras.