Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje čistilne naprave, november 2021

Upravna stavba – Objekt 1 – Izvedena so vsa gradbeno – obrtniška dela. Objekt je v fazi poskusnega obratovanja.

Bazenski del – Objekt 2 in 3 – Izvedena so bila vsa gradbeno – obrtniška dela ter montaža opreme. Objekt je v fazi poskusnega obratovanja.