Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, november 2021

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A:

Kanal K1 – Ni aktivnosti. Dela se bodo predvidoma začela v decembru. Izvedeno 0 m od
predvidenih 467,00 m.

Kanal KR – Izvedena vsa dela v dolžini 168,87 m od predvidenih 168,30 m. Objekt je v fazi
pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Kanal K3 – Izvedena vsa dela v dolžini 965,15 m od predvidenih 973,10 m. Objekt je v fazi
pridobivanja uporabnega dovoljenja.
Kanal L0 – Dela na kanalu so se pričela v začetku septembra 2021. Izvedeno 450,00 m od
predvidenih 453,90 m.

 

Kanal C in W – Izvedena vsa dela v dolžini 943,36 m od predvidenih 963,70 m. Objekt je v fazi
pridobivanja uporabnega dovoljenja.

 

R-2 objekt – Zaključena so vsa gradbeno obrtniška dela. Objekt je v fazi
pridobivanja uporabnega dovoljenja.

RUB bazen – Zaključena so vsa gradbeno obrtniška dela. Objekt je v fazi
pridobivanja uporabnega dovoljenja.

 

 

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B:

Kanal BA – Izvedena vsa dela v dolžini 393,61 m od predvidenih 515,60 m. Objekt je v fazi
pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Kanal BB – Izvedena vsa dela v dolžini 135,09 m od predvidenih 205,14 m. Objekt je v fazi
pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Kanal BP – Na kanalu se ne bodo izvajala nobene aktivnosti.

Kanal D – Izvedena vsa dela v dolžini 530,45 m od predvidenih 559,20 m. Objekt je v fazi
pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Prevalje P-1 – Izvedena so vsa dela, vključno z vgrajeno opremo, črpališče je v funkciji.

Prevalje P-2 – Izvedena so vsa dela, vključno z vgrajeno opremo, črpališče je v funkciji.

Prevalje P-3 – Izvedena so vsa dela, vključno z vgrajeno opremo, črpališče je v funkciji.

Prevalje P-4 – Vsa gradbeno obrtniška dela so zaključena, vključno z vgrajeno opremo ter vsemi EI dela.
Črpališče bo v funkciji, ko bosta izvedena kanala L0 in K1.

Podvrtavanje – Izvedeno v sklopu trase BA in BB, K3 v območju rondoja, podvrtavanje na kanalu D
je odpadlo, izvedeno HDD vrtanje za P-2 in P-3. Obračunano v sklopih posameznih tras.

Odcepi za hišne priključke se izvajajo v sklopu posameznih tras.