Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje čistilne naprave, september 2020

OPIS AKTIVNOSTI

Pripravljalna dela – Izvedlo se je čiščenje gradbišča, zakoličba objekta in komunalnih vodov, sondažni izkop dveh vrtin in zabijanje zagatnih sten za bazenski del.

Dostop do naprave – dodatno se je utrdila cesta.

Oskrba s pitno vodo – Izvedela se je dezinfekcija cevovoda.

Upravna stavba – Objekt 1 – Izvedel se je izkop za vhodno črpališče in položila armatura za temeljno ploščo

Bazenski del – Objekt 2 in 3 – Izvajala so se zemeljska dela, podložni beton, polagaje armature za temeljno ploščo in betoniranje temeljne plošče

Elektro inštalacije – Izvedel se je valjanec za temeljno ploščo in stene bazenskega dela