Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, september 2020

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A:

Kanal K1 – ni aktivnosti

Kanal KR

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala KR (do septembra 2020): izgradnja kanala v dolžini približno 138,87 m od skupne dolžine 168,30 m.

Izvedla se je kanalizacija v dolžini 12,0 m naprej od jaška KR – 6, izvajalo se je rezanje asfalta, izkopi, polaganje cevi AB DN800, izvedba priklopov obstoječe kanalizacije, obsipi, zasipi, utrjevanje, črpanje fekalij.

Kanal K3

Izvedel in očistil se je podboj, v jekleno zaščitno cev se je položila GRP DN1000 cev.
Nadaljevalo se je polaganje AB cevi DN1000 od jaška K17 proti podboju.

Kanal L0, K1 – ni aktivnosti 

 

Kanal C in W

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do septembra 2020): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 174,50 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 746,76 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m.

Izvedeni so 4 prekopi preko glavne ceste in prevezava obstoječe kanalizacije na novo. Izdelal se je en hišni priključek. Od jaška C14 do objekta R-2 se je položil grobi asfalt.

R-2 objekt – ni aktivnosti
Do sedaj je izveden izkop za objekt in preusmeritev obstoječih fekalnih vod

RUB bazen – ni aktivnosti

 

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B : 

Kanal BA: Izgradnja kanala v dolžnini 393,91 m’ od skupne dolžine 515,60 m’. Izvedel se je grobi ter fini asfalt.
Počistilo se je gradbišče.

Kanal BB: Izgradnja kanala v dolžnini 146,51 m’ od skupne dolžine 205,14 m’. Izvedel se je grobi ter fini asfalt.
Počistilo se je gradbišče.

Kanal BP: ni aktivnosti

 

Kanal D: Izgradnja kanala v dolžnini 529,31 m’ od skupne dolžine 559,20 m’. Izvedel se je grobi ter fini asfalt.
Počistilo se je gradbišče.