Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, april 2021

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A :

Kanal K1 – Ni aktivnosti.

Kanal KR – Ni aktivnosti; izvedena je kanalizacija in grobi asfalt od jaška K35 do KR -6 + 12 m.

Kanal K3 – Izvedeno 947,67 m od skupne dolžine 973,10 m. Izveden je kanal iz AB cevi v celoti iz jaška K14 do K35. Izveden je podboj pod državno cesto v kovinski zaščitni cevi DN1200. Izvedeni so robniki, ki so bili med gradnjo odstranjeni. Izvajal se je priklop sekundarnega kanala DN400 na jašek K33a. Delno se je asfaltirala cesta od jaška K18 do K21.

Kanal L0 – Ni aktivnosti.

Kanal C in W – Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do aprila 2021): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 174,50 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 746,76 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m. Izvedeno je še 12 m GRP cevi in s kolenom začasno povezano v reko Mežo.

R-2 objekt – Izvedla se je stropna plošča objekta. Objekt se je zasul proti cesti .Izvaja se črpanje vode 24 h/dan.

RUB bazen – Izveden je podložni beton, talna plošča, poglobitev, stene do stropne plošče in stropna plošča. Bazen se je delno obsul. Izvaja se črpanje talne vode z 2 črpalkama 24 h/dan. Nivo podtalnice se znižuje do globine vode ca. 2,0 m.

 

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B :

Kanal BA Izgradnja kanala v dolžini 393,91 m’ od skupne dolžine 515,60.

Kanal BB Izgradnja kanala v dolžini 146,51 m’ od skupne dolžine 205,14.

Kanal BP– Ni aktivnosti.

Kanal D – Izgradnja kanala v dolžini 529,31 m’ od skupne dolžine 559,20 m’.

Kanal E– Ni aktivnosti

Kanal N1– Ni aktivnosti

Prevalje P-1–  Izvedena je avtomatika črpališča. Vgrajen je napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec, postavljena je elektro omarica. Dobavljeni in vgrajeni sta črpalki za črpališče P-1, črpališče je v funkciji.                                                

Prevalje P-2– Izvedena je avtomatika črpališča. Vgrajen je napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec, postavljena je elektro omarica. Dobavljeni in vgrajeni sta črpalki za črpališče P-2, črpališče je v funkciji.                             

Prevalje P-3– Izvedeno je HDD podvrtavanje pod Mežo in uvlečena PE cev za tlačni vod. Vgrajen je betonski

črpalni jašek, črpalke in dvižni vodi. Izvedla se je avtomatika in elektrifikacija.

Prevalje P-4– Vgrajen je betonski črpalni jašek, črpalke in dvižni vodi. Dobavljena in delno izvedena

je avtomatika in elektrifikacija.                                   

Podvrtavanje–  Izvedeno v sklopu trase BA in BB, K3 v območju rondoja, podvrtavanje na kanalu D odpade,

izvedeno HDD vrtanje za P-2 in P-3. Obračunano v sklopih posameznih tras.

Odcepi za hišne priključke–  Izvajajo se v sklopu posameznih tras.