Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje čistilne naprave, april 2021

Upravna stavba – Objekt 1 – Izvedla se je plošča, stene upravnega dela in krovna plošča

Bazenski del – Objekt 2 in 3 – Izvedle so se inštalacije v zalogovniku blata in dobavile črpalke za SBR bazen in zalogovnik blata.