Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, februar 2020

Kanal K3 – cesta Ob Meži

Izvajala so se dela ob varovanju izkopa z zagatnicami. Območje se je deloma pripravilo za izvedbo podboja.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala K3 (do februarja 2020): izgradnja kanala v dolžini približno 177,96 m od skupne dolžine 973,10 m.

Kanal C – Pod gonjami mimo TC Eurospin in Kanal W – cesta do čistilne naprave

Na trasi kanalizacije CR je bilo v januarju vgrajenih 124,85 m AB-cevi DN 1200 ter dva jaška. Zaradi zmrzali je bilo treba pikirati zgornjih 60 cm izkopa. Zaradi gostote inštalacij je povečana količina ročnega izkopa. Izkop in vgrajevanje z utrjevanjem sta se varovala z jeklenimi opaži.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do februarja 2020): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 136,12 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 174,85 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m.

Kanal BA – Stražišče–Hvali

Kanalizacija BA je izvedena od podboja pri železnici do končnega jaška BA-21. Izkop med jaški BA-16 in BA-21 je pretežno potekal s pikiranjem v terenu V. kategorije. Po končanih delih so se fino splanirale travnate površine, cesta pa se je v celoti utrdila s tamponskim drobljencem D32.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala BA (do februarja 2020): izgradnja kanala v dolžini 369,49 m od skupne dolžine 515,50 m.

Kanal D – Nicina pri Brančurniku–Trobas–vrtnarija Pori              

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala D (do februarja 2020): izgradnja kanala v dolžini 155,85 m od skupne dolžine 559,20 m.

Kanal BB

Kanalizacijski krak BB je izveden od priključnega PE-jaška, na katerega se priklaplja na spodnjem delu, do jaška BB-8 ob cesti. Na kanalu so bila izvedena gradbena dela za izvedbo podboja v železnici. Dela so se izvajala pod nadzorstvom čuvaja s Slovenskih železnic. Zaradi strmega terena pri priklopu v obstoječi jašek na dolžini približno 17,5 m ni bil mogoč strojni izkop, zato so se dela opravljala ročno. Po končanih delih se je teren fino splaniral. Izvedena je kanalizacija v dolžini 109,83 m. Za dostop do kanala se je izvedla klančina, nasuta s kamnito gredo.