Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, januar 2020

Kanal K3  – cesta Ob Meži

V januarju 2020 se je pridobivalo dovoljenje za delno zaporo državne ceste v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve.

Skupno izvedena dela izgradnje kanala K3 (do januarja 2020): izgradnja kanala v dolžini približno 99,8 m od skupne dolžine 973,10 m.

Kanal C – Pod gonjami mimo TC Eurospin in Kanal W – cesta do čistilne naprave

Vzdolž trase C in W je izvedena zakoličba osi kanalizacije, označene so pozicije revizijskih jaškov, izvedena pa so tudi varovanja zakoličbe trase. Na trasi kanalizacije W, CR in delno C so izvedene zakoličbe obstoječih komunalnih vodov. Na trasi W so izvedeni gradbeni profili od RJ W3 do RJ W1. Na trasi je izveden cevovod iz AB-cevi premera 1400 mm v dolžini približno 136,12 m in vgrajena sta dva jaška. Na trasi CR je izveden iztok v Mežo in vgrajenih je 50 m AB-cevi premera 1200 mm.

Skupno izvedena dela izgradnje kanala C in W (do januarja 2020): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 136,12 m, cevovod premera 1200 mm v dolžini 50 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m.

Kanal BA – Stražišče – Hvali

Vzdolž trase BA je izvedena zakoličba osi kanalizacije, označene so pozicije revizijskih jaškov, izvedena pa so tudi varovanja zakoličbe trase. Izvedena je kanalizacija v dolžini približno 266,51 m.

Skupno izvedena dela izgradnje kanala BA (do januarja 2020): izgradnja kanala v dolžini 266,51 m od skupne dolžine 515,50 m.

Kanal D – Nicina pri Brančurniku

Zaradi zmrzali se dela v januarju 2020 na tem odseku niso izvajala.         

Skupno izvedena dela izgradnje kanala D (do januarja 2020): izgradnja kanala v dolžini 87,95 m od skupne dolžine 559,20 m.