Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, februar 2021

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A :

Kanal K1 – Ni aktivnosti.

Kanal KR – Ni aktivnosti; izvedena je kanalizacija in grobi asfalt od jaška K35 do KR-6 + 12 m.

Kanal K3 – Izvedeno 883,52 m od skupne dolžine 973,10 m. Izveden je kanal DN 1000 K31.

Izveden je podboj pod državno cesto v kovinski zaščitni cevi DN 1200. Izvedeni so robniki, ki so bili

med gradnjo odstranjeni. Izvajali so se hišni priključki in priklopi na obstoječe kanalizacije.

Kanal L0 – Ni aktivnosti.

Kanal C in W – Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do februarja 2021): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 174,50 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 746,76 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m. Izveden je 12 m GRP cevi in s kolenom začasno povezano v reko Mežo.

R-2 objekt – Ni aktivnosti, izveden je izkop za objekt in preusmeritev obstoječih fekalnih vod.

RUB bazen – Izvedla se je priprava gradbišča, zakoličba, postavitev profilov in delni izkop gradbene jame.

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B :

Kanal BA – Izgradnja kanala v dolžini 393,91 m’ od skupne dolžine 515,60.

Kanal BB – Izgradnja kanala v dolžini 146,51 m’ od skupne dolžine 205,14.

Kanal BP – Ni aktivnosti.

Kanal D – Izgradnja kanala v dolžini 529,31 m’ od skupne dolžine 559,20 m’.

Kanal E – Ni aktivnosti.

Kanal N1 – Ni aktivnosti.                                                                        

Prevalje P-1 –  Izvedena je avtomatika črpališča. Vgrajen napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec, postavljena je elektro omarica. Dobavljeni in vgrajeni črpalki za črpališče P-1, črpališče je v funkciji.      

Prevalje P-2 – Izvedena je avtomatika črpališča. Vgrajen napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec, postavljena je elektro omarica. Dobavljeni in vgrajeni sta črpalki za črpališče P-2, črpališče je v funkciji.

Prevalje P-3 – Izvedeno je HDD podvrtavanje pod Mežo in uvlečena PE cev za tlačni vod. Izvedli so se izkopi za črpalni jašek, tlačni vod in za NN zaščitno cev. Vgradil se je betonski črpalni jašek, črpalke in dvižni vodi.

Prevalje P-4 – Izvedli so se izkopi za črpalni jašek. Vgradil se je betonski črpalni jašek, črpalke in dvižni vodi.

Podvrtavanje –  Izvedeno v sklopu trase BA in BB, K3 v območju rondoja. Podvrtavanje na kanalu D odpade. Izvedeno HDD vrtanje za P-2 in P-3. Obračunano v sklopih posameznih tras.

Odcepi za hišne priključke –  Se izvajajo v sklopu posameznih tras.