Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje čistilne naprave, februar 2021

Upravna stavba – Objekt 1 – Izvedli so se pasovni temelji, izvedla se je ozemljitev temeljev in položile zaščitne cevi.

 Bazenski del – Objekt 2 in 3 – Izvedel se je objekt 3, izvedle so se cevne povezave med objektoma 1 in 2