Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, januar 2021

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A:

Kanal K1 – Ni aktivnosti.

Kanal KR – Ni aktivnosti; izvedena je kanalizacija in grobi asfalt od jaška K35 do KR-6 + 12 m.

Kanal K3 Izvedeno 883,52 m od skupne dolžine 973,10 m. Izvajal se je kanal DN 1000 od K28 do K31.

Izvajalo se je rezanje asfalta, izkop, nasip posteljice, obsip, zasip. Izvedla so se križanja na trasi ter priklopi obstoječe kanalizacije na nov kanal. Izveden je podboj pod državno cesto v kovinski zaščitni cevi DN1200. Izvedeni so robniki, ki so bili med gradnjo odstranjeni.

Kanal L0 – Ni aktivnosti.

Kanal C in W – Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do januarja 2021): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 174,50 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 746,76 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m.
Izveden je 12 m GRP cevi in s kolenom začasno povezano v reko Mežo.

R-2 objekt – Ni aktivnosti. Izveden je izkop za objekt in preusmeritev obstoječih fekalnih vod

RUB bazen – Ni aktivnosti.

 

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B: 

Kanal BA – Izgradnja kanala v dolžini 393,91 m’ od skupne dolžine 515,60.
Kanal BB –
Izgradnja kanala v dolžini 146,51 m’ od skupne dolžine 205,14.
Kanal BP – Ni aktivnosti.
Kanal D – Izgradnja kanala v dolžini 529,31 m’ od skupne dolžine 559,20 m’.
Kanal E – Ni aktivnosti.
Kanal N1 – Ni aktivnosti.
Prevalje P-1 – Izvedena avtomatika črpališča. Vgrajen napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec, postavljena je elektro omarica. Dobavljeni in vgrajeni črpalki za črpališče P-1, črpališče je v funkciji.

Prevalje P-2– Izvedena avtomatika črpališča. Vgrajen napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec, postavljena je elektro omarica. Dobavljeni in vgrajeni črpalki za črpališče P-2, črpališče je v funkciji

Prevalje P-3–Izvedeno je HDD podvtravanje pod Mežo in uvlečena PE cev za tlačni vod.

Prevalje P-4– Ni aktivnosti.

Podvrtavanje– Izvedeno v sklopu trase BA in BB, K3 v območju rondoja, podvrtavanje na kanalu D odpade. Izvedeno je HDD vrtanje za P-2 in P-3. Obračunano v sklopih posameznih tras.

Sekundarni kanal  DN200–  Izveden je kanal iz kameninastih cevi DN200 v dolžini 88,3 m in priključen na črpališče P1.

Odcepi za hišne priključke – Se izvajajo v sklopu posameznih tras.