Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, januar 2022

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A :

Kanal K1 – Začela so se dela na kanalu. Do konca meseca januarja je bilo izvedenih cca. 440 m od skupno predvidenih 467,00 m. Predvideno dokončanje vseh del na kanalu je konec meseca februarja.
 
Kanal KR – Izvedena so vsa dela v dolžini 168,87 m od predvidenih 168,30 m. Objekt je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Kanal K3 – Izvedena so vsa dela v dolžini 965,15 m od predvidenih 973,10 m. Objekt je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Kanal L0 – Izvedena so vsa dela v dolžini 453,90 m od predvidenih 453,90 m. Pričele so se aktivnosti za pridobitev UD.

Kanal C in W – Izvedena so vsa dela v dolžini 943,36 m od predvidenih 963,70 m. Objekt je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.

R-2 objekt – Zaključena so vsa gradbeno obrtniška dela. Objekt je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.
 
RUB bazen – Zaključena so vsa gradbeno obrtniška dela. Objekt je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B :

Kanal BA – Izvedena so vsa dela v dolžini 393,61 m od predvidenih 515,60 m. Objekt je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.
 
Kanal BB – Izvedena so vsa dela v dolžini 146,51 m od predvidenih 205,14 m. Objekt je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.
 
Kanal BP – Na kanalu se ne bodo izvajale nobene aktivnosti.

Kanal D – Izvedena so vsa dela v dolžini 529,31 m od predvidenih 559,20 m. Objekt je v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja.
 
Prevalje P-1 –  Izvedena so vsa dela, vključno z vgrajeno opremo, črpališče je v funkciji.

Prevalje P-2 –  Izvedena so vsa dela, vključno z vgrajeno opremo, črpališče je v funkciji.

Prevalje P-3 –  Izvedena so vsa dela, vključno z vgrajeno opremo, črpališče je v funkciji. 

Prevalje P-4 –  Izveden je tlačni vod. Vsa gradbeno obrtniška dela so zaključena, vključno z vgrajeno opremo ter vsemi EI deli. Črpališče bo v funkciji, ko bosta izvedena kanala L0 in K1.

Podvrtavanje –  Izvedeno v sklopu trase BA in BB, K3 v območju rondoja, podvrtavanje na kanalu D je odpadlo, izvedeno HDD vrtanje za P-2 in P-3.

Odcepi za hišne priključke –  so izvajajo v sklopu posameznih tras.

 

Fotografije: Izvajanje del na trasi kanala K1