Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje čistilne naprave, januar 2022

Upravna stavba – Objekt 1 – Izvedena so vsa gradbeno – obrtniška dela. Objekt je v fazi poskusnega obratovanja.

Bazenski del – Objekt 2 in 3 –  Izvedena so bila vsa gradbeno – obrtniška dela ter montaža opreme. Objekt je v fazi poskusnega obratovanja.

Zagon čistilne naprave se je, z izdano odločbo UE Ravne o začetku poskusnem obratovanju, pričel dne 8.11.2021. Do dne 8.11.2022 je predvideno poskusno obratovanje. To je obdobje v katerem Izvajalec opravlja testiranja in monitoring ter pripravo Upravljavca na redno obratovanje.