Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, julij 2020

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A:

Kanal K1 – ni aktivnosti

Kanal KR

Izvedla so se dela do jaška KR – 2, jašek še ni vgrajen. Izkop se je izvajal ob temeljih objekta, deloma kanal poteka pod stopniščem stanovanjske stavbe.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala KR (do julija 2020): izgradnja kanala v dolžini približno 42,19 m od skupne dolžine 168,30 m.

Kanal K3

Pričela so se izvajati dela v območju jaška K35 proti KR. Izvajajo se opažani izkopi, dela se izvajajo vzporedno z obstoječimi elektrokablovodi. Izvedeno je zabijanje zagatnic v območju državne ceste G2, ter izvaja se zemeljska dela za podboj ceste.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala K3 (do julija 2020): izgradnja kanala v dolžini približno 325,49 m od skupne dolžine 973,10 m.

 

Kanal L0 – ni aktivnosti

 

Kanal C in W

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do julija 2020): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 174,50 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 665,80 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m

R-2 objekt – izveden je izkop za objekt in preusmeritev obstoječih fekalnih vod

RUB bazen – ni aktivnosti

 

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B : 

Kanal BA – izvedeno 393,91 m’ od 515,60
Kanal BB – izvedeno 146,51 m’ od 205,14
Kanal BP – ni aktivnosti
Kanal D – izvedeno 529,31 m’ od 559,20 m’, v juliju se je izvedla sanacija obstoječega podboja, skladno z zahtevkom 7.
Kanal E – ni aktivnosti
Kanal N1 – ni aktivnosti
Prevalje P-1 – dobavljen in vgrajen je armirano betonski črpalni jašek, izveden je tlačni vod.
dobavljeni črpalki za črpališče P-1
Prevalje P-2 – dobavljen je armirano betonski črpalni jašek
Prevalje P-3 – ni aktivnosti
Prevalje P-4 – ni aktivnosti
Podvrtavanje – izvedeno v sklopu trase BA in BB, na trasi D se podboj ne izvaja.
Odcepi za hišne priključke – se izvajajo v sklopu posameznih tras