Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, avgust 2020

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A:

Kanal K1 – ni aktivnosti

Kanal KR

Izvedla so se dela do jaška KR – 6, Izvajalo se je rezanje asfalta, izkopi, polaganje cevi AB DN800, izvedba priklopov obstoječe kanalizacije, obsipi, zasipi, utrjevanje in izvedba hišnega priključka.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala KR (do avgusta 2020): izgradnja kanala v dolžini približno 126,87 m od skupne dolžine 168,30 m.

Kanal K3

Izvaja se podboj regionalne ceste in zabijanje zagatnic pri jašku K14.

Kanal L0 – ni aktivnosti

 

Kanal C in W

Izvaja se izkop, ročni izkop ob SN vodih, polaganje AB cevi pod SN vodi, zasip, obsip utrjevanje. Izvedeno do jaška 19.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do avgusta 2020): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 174,50 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 746,76 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m.

R-2 objekt – ni aktivnosti
izveden je izkop za objekt in preusmeritev obstoječih fekalnih vod

RUB bazen – ni aktivnosti

 

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B : 

Kanal BA: izvedeno 393,91 m’ od 515,60, izveden pregled s kamero in tlačni preizkus
Kanal BB: izvedeno 146,51 m’ od 205,14, , izveden pregled s kamero in tlačni preizkus
Kanal BP– ni aktivnosti
Kanal D: izvedeno 529,31 m’ od 559,20 m’, izveden pregled s kamero in tlačni preizkus
Kanal E– ni aktivnosti
Kanal N1– ni aktivnosti
Prevalje P-1– dobavljen in vgrajen je armirano betonski črpalni jašek, izveden je tlačni vod.
dobavljeni črpalki za črpališče P-1
Prevalje P-2– dobavljen in vgrajen je armirano betonski črpalni jašek
Prevalje P-3– ni aktivnosti
Prevalje P-4– ni aktivnosti
Podvrtavanje– izvedeno v sklopu trase BA in BB, na trasi D se podboj ne izvaja, izvaja se podboj na kanalu K3.
Odcepi za hišne priključke– se izvajajo v sklopu posameznih tras