Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, junij 2020

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A:

Kanal KRzakoličbe obstoječih vodov

Kanal K3

Pričela so se izvajati dela v območju jaška K35 proti KR. Izvajajo se opažani izkopi, dela se izvajajo vzporedno z obstoječimi elektrokablovodi. Izvedeno je zabijanje zagatnic v območju državne ceste G2, ter izvajajo se zemeljska dela za podboj ceste.             

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala K3 (do junija 2020): izgradnja kanala v dolžini približno 325,49 m od skupne dolžine 973,10 m.

 

Kanal C in W

R-2 objekt – izveden je izkop za objekt in preusmeritev obstoječih fekalnih vod 

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do junija 2020): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 174,50 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 581,76 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m.

 

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B : 

Kanal BA

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala BA (do junija 2020): izgradnja kanala v dolžini 393,91 m od skupne dolžine 515,60 m.

 

Kanal BB

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala BB (do junija 2020): izgradnja kanala v dolžini 146,51 m od skupne dolžine 205,14 m.

 

Kanal D

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala D (do junija 2020): izgradnja kanala v dolžini 529,31 m od skupne dolžine 559,20 m.

 

Prevalje P-1 –  dobavljeni črpalki za črpališče P-1            

Prevalje P-2 – dobavljen je armirano betonski črpalni jašek                                                                         

Podvrtavanje – izvedeno v sklopu trase BA in BB, na trasi D se namesto izvedbe podboja izvede sanacija.                         

Odcepi za hišne priključke – se izvajajo v sklopu posameznih tras