Zadnje objave

Pričetek izvajanja gradbenih del za čistilno napravo Prevalje (7000 PE)

Dne 3.6.2020 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za izgradnjo čistilne naprave Prevalje, ki je postalo pravnomočno z dne 1.7.2020. Investitor je izvedel prijavo gradbišča in prijavo začetka gradnje.

Z gradnjo ČN Prevalje se bo pričelo v mesecu juliju. Izvaja se organizacija gradbišča, postavljajo profili, gradbiščni kontejner, odstranitev humusa, zakoličena je cesta do ČN.