Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, maj 2021

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A :

Kanal K1 – Ni aktivnosti.

Kanal KR – Ni aktivnosti; izvedena je kanalizacija in grobi asfalt od jaška K35 do KR -6 + 12 m.

Kanal K3 – Izvedeno 947,67 m od skupne dolžine 973,10 m. Izveden je kanal iz AB cevi v celoti iz jaška K14 do K35. Izveden je podboj pod državno cesto v kovinski zaščitni cevi DN1200. Izvedeni so robniki, ki so bili med gradnjo odstranjeni. Delno se je asfaltirala cesta od jaška K18 do K21.

Kanal L0 – Ni aktivnosti.

Kanal C in W – Izvedeno

R-2 objekt – Objekt je zasut, izvedeni so naklonski betoni v bazenu.

RUB bazen – Izveden je podložni beton, talna plošča, poglobitev, stene do stropne plošče in stropna plošča. Bazen se je delno zasul. Izvaja se črpanje talne vode z dvema črpalkama.

 

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B :

Kanal BA Izgradnja kanala v dolžini 393,91 m’ od skupne dolžine 515,60.

Kanal BB Izgradnja kanala v dolžini 146,51 m’ od skupne dolžine 205,14.

Kanal BP– Ni aktivnosti.

Kanal D – Izgradnja kanala v dolžini 529,31 m’ od skupne dolžine 559,20 m’.

Kanal E– Ni aktivnosti

Kanal N1– Ni aktivnosti

Prevalje P-1–  Izvedena je avtomatika črpališča. Vgrajen je napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec, postavljena je elektro omarica. Dobavljeni in vgrajeni sta črpalki za črpališče P-1, črpališče je v funkciji.                                                

Prevalje P-2– Izvedena je avtomatika črpališča. Vgrajen je napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec, postavljena je elektro omarica. Dobavljeni in vgrajeni sta črpalki za črpališče P-2, črpališče je v funkciji.                             

Prevalje P-3– Izvedeno je HDD podvrtavanje pod Mežo in uvlečena PE cev za tlačni vod. Vgrajen je betonski

črpalni jašek, črpalke in dvižni vodi. Izvedla se je avtomatika in elektrifikacija.

Prevalje P-4– Vgrajen je betonski črpalni jašek, črpalke in dvižni vodi. Dobavljena in delno izvedena

je avtomatika in elektrifikacija.                                   

Podvrtavanje–  Izvedeno v sklopu trase BA in BB, K3 v območju rondoja, podvrtavanje na kanalu D odpade,

izvedeno HDD vrtanje za P-2 in P-3. Obračunano v sklopih posameznih tras.

Odcepi za hišne priključke–  Izvajajo se v sklopu posameznih tras.