Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje čistilne naprave, maj 2021

Objekt 1 – Zaključili smo z vsemi armirano betonskimi deli na objektu. Začela se je že montaža tehnološke opreme znotraj tehnološkega dela objekta (puhala, agregat…).

V upravnem delu so se začela izvajati obrtniška dela. Izvajajo se inštalacijska dela, predelne stene ter priprava na izvedbo tlaka.

Objekt 2 in 3 – V večini se je izvedla montaža tehnološke oprema. Trenutno se izvaja čiščenje objekta in priprava na izvedbo ravne strehe.