Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, marec 2021

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE A :

Kanal K1 – Ni aktivnosti

Kanal KR – Ni aktivnosti; izvedena je kanalizacija in grobi asfalt od jaška K35 do KR -6 + 12 m.

Kanal K3 – Izvedeno 947,67 m od skupne dolžine 973,10 m. Izveden je kanal iz AB cevi v celoti iz jaška K14

do K35. Izveden je podboj pod državno cesto v kovinski zaščitni cevi DN1200. Izvedeni so

robniki, ki so bili med gradnjo odstranjeni. Izvajal se je kanal iz AB cevi DN800 in se spojil s

predhodno položeno cevjo DN800 pri jašku K33a. Izvajali so se hišni priključki. Pri kužnem

znamenju se je uredila zelenica in robniki, ki so bili na območju gradnje.

 

Kanal L0 – Ni aktivnosti.

Kanal C in W – Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do marca 2021): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 174,50 m, cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 746,76 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m. Izveden je 12 m GRP cevi in s kolenom začasno povezano v reko Mežo.

R-2 objekt – Izvedel se je podložni beton, temeljna plošča in stene. Izvaja se črpanje vode 24 h/dan.

RUB bazen – Izveden je podložni beton, talna plošča, poglobitev, delno so izvedene stene. Kompletno je izvedena armatura sten, izvaja se armiranje preklad in stropne plošče. Izvaja se črpanje talne vode z 2 črpalkama 24 h/dan. Nivo podtalnice se znižuje do globine vode ca. 2,0 m.

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B :

Kanal BA – Izgradnja kanala v dolžini 393,91 m’ od skupne dolžine 515,60.

Kanal BB – Izgradnja kanala v dolžini 146,51 m’ od skupne dolžine 205,14.

Kanal BP –Ni aktivnosti.

Kanal D – Izgradnja kanala v dolžini 529,31 m’ od skupne dolžine 559,20 m’.

Kanal E – Ni aktivnosti.

Kanal N1 – Ni aktivnosti.

Prevalje P-1 –  Izvedena je avtomatika črpališča. Vgrajen je napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec, postavljena je elektro omarica. Dobavljeni in vgrajeni sta črpalki za črpališče P-1, črpališče je v funkciji.

Prevalje P-2 – Izvedena je avtomatika črpališča. Vgrajen je napajalni kabel v zaščitno cev, položen je valjanec, postavljena je elektro omarica. Dobavljeni in vgrajeni sta črpalki za črpališče P-2, črpališče je v funkciji

Prevalje P-3– Izvedeno je HDD podvrtavanje pod Mežo in uvlečena PE cev za tlačni vod. Vgrajen je betonski črpalni jašek, črpalke in dvižni vodi. Izvedla se je avtomatika in elektrifikacija.

Prevalje P-4– Vgrajen je betonski črpalni jašek, črpalke in dvižni vodi. Dobavljena in delno izvedena je avtomatika in elektrifikacija.

Podvrtavanje–  Izvedeno v sklopu trase BA in BB, K3 v območju rondoja, podvrtavanje na kanalu D odpade, izvedeno HDD vrtanje za P-2 in P-3. Obračunano v sklopih posameznih tras.

Odcepi za hišne priključke–  Se izvajajo v sklopu posameznih tras.