Zadnje objave

Izvedba del v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema po posameznih kanalih, maj 2020

Kanal K3 – cesta Ob Meži

Pričela so se izvajati dela od jaška 33 proti KR. Izvajajo se opažani izkopi, dela se izvajajo vzporedno z obstoječimi elektrokablovodi. Izvaja se zabijanje zagatnic v območju državne ceste G2.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala K3 (do maja 2020): izgradnja kanala v dolžini približno 206,53 m od skupne dolžine 973,10 m.

 

Kanal C – Pod gonjami mimo TC Eurospin in Kanal W – cesta do čistilne naprave

Na trasi kanalizacije CR in C je bilo vgrajenih 149,29 m AB cevi DN 1200.  Zaradi gostote inštalacij je povečana količina ročnega izkopa. Kanal je bilo potrebno vgrajevati pod SN vodi, ob trasi je bilo potrebno delno porušiti meteorno kanalizacijo. Izkop in vgrajevanje z utrjevanjem se je varovalo z jeklenimi opaži. Deloma se je izkop izvajal v zemljini IV. ktg. Zaradi koronavirusa je še vedno motena dobava materiala – dobava AB jaškov, ravnotako je bilo onemogočena vrnitev na gradbišče delavcem tujih držav. Izvedena je prestavitev elektro kablovoda Do TP Gonje 2.     

Na CR je izvedena prestavitev plinovoda.                                                                                                          

Vgrajenih je 74,38 m armirano betonskih cevi DN 500, ki so obračunane v sklopu kanala L0.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala C in W (do maja 2020): cevovod premera 1400 mm je izveden v dolžini 174,50 m cevovod premera 1200 mm pa v dolžini 430,33 m, in sicer od skupne dolžine 963,70 m.

                                                         

KANALIZACIJSKI SISTEM PREVALJE B :                                                 

Kanal BA – Stražišče–Hvali

Izveden je pregled kanala s TV kamero in tlačni preizkus.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala BA (do maja 2020): izgradnja kanala v dolžini 393,91 m od skupne dolžine 515,60 m.

Kanal BB

Izveden je pregled kanala s TV kamero in tlačni preizkus.

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala BB (do maja 2020): izgradnja kanala v dolžini 146,51 m od skupne dolžine 205,14 m.

 

Kanal D – Nicina pri Brančurniku–Trobas–vrtnarija Pori

Izvedenih je bilo 112,64 m kanalizacijskega kanala.

Prevalje P-1 –  dobavljen in vgrajen je armirano betonski črpalni jašek, izveden je tlačni vod.

Prevalje P-2 – dobavljen je armirano betonski črpalni jašek                                                                       

Podvrtavanje –  izvedeno v sklopu trase BA in BB, na trasi D se namesto izvedbe podboja izvede sanacija.                          

Odcepi za hišne priključke –  se izvajajo v sklopu posameznih tras

 

Skupaj izvedena dela izgradnje kanala D (do maja 2020): izgradnja kanala v dolžini 529,31 m od skupne dolžine 559,20 m.